Учебното дело в Силистра преди 1878г. - част 5
Автор:
из книгата "Силистра и Добруджа - научно културни изследвания"
1927 г.

Евлампия Стоева

   Евлампия Стоева Векилова е родена на 3 март 1837 год. в гр. Копривщица. Тя е била дъщеря на видния копривщенски гражданин Стою Векилев, който е бил векилен (пълномощник) в турско време. Основното си образование е получила в родния си град, след свършването на което тя е следвала две години при прочутия тогава училищен деец Найден Геров, който наскоро бил завършил висшето си образование в Русия и е почнал да учителствува в родния си град Копривщица. На 14 годишна възраст тя е била изпратена от родителите си в Сопотския девически манастир за изучаване изработването на разни ръкоделия с цветни шевици. На 21 ноември 1855 год. тя приема монашеския чин и се преименува от Парашкева в Евлампия. Тук тя престоява до есента 1860 год. След приемането на монашеския чин тя почва да учителствува, най-напред в родния си град, дето е престояла до края на учебната 1867/68 година. Следната година тя се уславя за учителка в гр. Враца, но тук е останала само една година. Тя е напуснала града, защото училището се помещавало в една от стаите на конака, дето била отредена квартира за нея и малолетната й сестрина дъщеря. На 1 октомври 1869 гд. тя идва заедно с своя съгражданин Антон х. Кесяков в Силистра, дето престоява цели три години. Монахинята Евлампия е първата учителка, която е турила основата на първото девическо училище. Преди нея наистина са съществували паралелки за девици, но те се състояли от около 5 момичета и бивали занимавани в някоя честна къща. Евлампия Стоева се е борила отначало с големи мъчнотии, особено с предразсъдъците на голяма част от гражданите, които не съзнавали нуждата от девическо образование. Благодарение на своята любезност и съобщителност тя е сполучила да убеди някои родители да изпратят дъщерите си в училище. Отначало се записали 30 ученички. Всяка година техният брой се увеличавал. Станало нужда да се наеме една къща от 3 стаи (2 учебни и една за жилище на преподавателката) близо до църквата. Евлампия Стоева е оставила най-добри спомени измежду силистренските граждани. На много семейства тя е била кръстница на децата им. „Калугерицата Евлампия“ е била най-популярната жена в онова време в Силистра. Тя е ходела във всяка къща, дето я викали да покаже някои бродерии или пък да им даде някой съвет. През време на своето учителствуване в Силистра тя е прекарвала ваканциите при сестра си Парашкева в гр. Букурещ. Тук тя се е срещала често с Л. Каравелов, В. Левски и др. членове на революционния комитет и пренасяла тайно вестници, списания и писма в България. Бидейки в Силистра тя е преподавала по следната програма, която е съставена по всяка вероятност от А. Кесяков.

   През 1874-75 год. Евлампия Стоева е учителствала в Русе, а през следната година в родния си град  Копривщица. Тук тя е отворила неделни курсове за възрастни момичета, дето ги запознавала с разни ръкоделия, български шевици, бродиране на икони със сърма, покривки за маси, плетене на шалове, ръкавици и др.

   През време на априлското въстание тя е която е изработила възстаническото знаме, а преди това е била довереница на революционера Т. Каблешков. Последните си години Евлампия Стоева употреби за отхранване и образованието дъщерята на брата си Димитър (революционер от Ботевата чета). Тя се помина на 28 февруари 1908 година в Пловдив.

   Ето съгласителното което българската община в Силистра е сключила с нея.

 

Шеста част можете да прочетете тук

facebook