И улиците на Силистра не са безопасни
Автор:
в-к "Пробуда"
17 септември 1932 год.

На 15 този месец адвоката Яков Паси между един и два часа на обед си отивал дома, като се движeл по улицата "Даскал Костаке". На десетина метра след него се движат младежите Илия Димитров и Димитър Петков, които също си отиват дома или по работа. Адвоката Паси се отбил в задънената улица, в дъното на която е жилището му. На това место той бил причакан от двама македонци въоръжени с яки дрянови сопи, които се спуснали върху му и започнали да го бият, като първия удар бил навесен в главата, който го и свалил на земята. В това време достигнали до задънената улица младежите Илия Димитров и Дим. Петков и видели, че двама македонци бият адвоката Паси, който правел усилие да се вдигне от земята и избяга дома си, а македонците продължавали да го бият. Младежите се спуснали и успели да изтръгнат сопата от ръцете на по младия македонец, но по възрастният, който бил и по силен, заплашил тях със сопата си, като замахнал върху им. Безстрашните младежи, като се запасили със сопата, която била вече отнета, спуснали се върху му и успели да му отнемат сопата.

   Възползувал се първия македонец  от боричкането и избягал, а вторият, като не успял да се справи с младежите, също ударил  на бяг, гонен от тях и на улица Туртукая бил заловен от същите младежи и предаден на полицията. По късно е бил заловен  в първия македонец в покрайнините на града в едно кафене.

   Те са задържани в полицията Нападнатият Я. Паси е ранен  в главата с дълбока рана, едната  ръка и едина крак са били силно натъртени от многото удари с дряновиците.

   Побойниците цинцари са: Динка М. Челнику и Георге М. Челнику, колонисти от с. Алфатар. Тях адвоката Паси не познава и никога не е имал каквито и да било връзки с тях, нито като адвокат, нито като гражданин. В близки дни щял да защищава процес на свой довереник против тях или техни близки, това той не знае положително. И все пак те го нападнаха по бял ден с намерение да го убият, защото, които замахва да удари противник в главата, той замахва да убие - в удара няма граници между живота и смъртта.

  А раната зад левото ухо била такава, че твърде малко е требвало да остане безжизнен труп младия и трудолюбив адвокат.

  От каквито подбуди и да е продиктувано нападението върху адвоката по бел ден, то е доказателство, че те - колонистите - цинцари, не зачитат никакви закони и власти в страната и действуват така, както намерят за добре. До сега бехме свикнали да мислим, че те само в село към горките селяни са тъй нахални и безогледни в действията си, сега, с нападението на адвоката Паси, те доказват, че тях нищо ги спира да бъдат и към хората от градовете все същите, както и към ония в селото, стига само да им продиктуват грубите интереси.

   Нападението не е само акт на не зачитане закони и власти в държавата, то е и акт на най грубото насилие над съвестта на адвоката, за да бъде принуден да се откаже от защита на процеси сега или за винаги против  тях или техни сънародници. Към  такива незачитания и насилия те са приучвани систематично от близки и далечни свои и те са ги практикували в най-широки размери необезпокоявани от никого, а често и покровителноствувани, до като достигнахие до положението и по улиците на града да бъдат бити адвокати. Така и улиците на града вече не са безопасни за гражданите. До кога ще бъдем в  положението на война с ония, които трябва да бъдат само добри съседи?

facebook