Да подкрепим изграждането на парка в нашия град
Автор:
Богдан Краев, в-к "Силистренска Трибуна"
декември 1956 г.

Дунавската градина

Снимката е предоставена от колекцията на сем. Герасимови
   От редица години насам гр. Силистра чувствува остра нужда от един истински парк, където лятно време трудещите се да прекарват приятен отдих. Тази голяма нужда на нашия град ясно и сериозно се осъзнава от ГНС. Като израз на това той е решил Дунавската градина да бъде продължена и постепенно да достигне до бъдещата гара, като това голямо пространство бъде превърнато в един прекрасен парк, който ще стане действително белите дробове на нашия град. За целта ГНС е доставил 3000 броя иглолистни дръвчета, които ще бъдат използувани за този парк и за други райони на града ни. Освен това а Дунавската градина са положени основите и са започнати работите на плавателен басейн със съответните помещения за събличане, ресторант и др.
   Но ако ГНС бъде оставен сам в осъществяването на тези мероприятия, безсъмнено той ще почувствува големи трудности и чувствително ще се закъснее е тяхното изпълнение. На ГНС трябва да се помогне.
   Много от трудещите се на гр. Силистра от сърце приветствуват това прекрасно решение На ГНС за Създаване на голям парк в града ни, плавателен басейн, ресторант при него и са готови да помогнат в това начинание.
   На 16 т. м. бе проведен трудов ден. Излязоха много трудещи се и служители, които дадоха добра работа. Пръв на обекта пристигна др. Петър Гинев, който със своята добра работа увлече и другите. От „Градска търговия“ участвуваха 26 човека, от ДИП „Добруджа“- 12 човека, от I ССУ - 21 човека. Добре работиха: Иван Василев, Петко Апостолов, Велико Тошев, Иван Байчев, Милка Маречкова и много други. От ДЗИ участвуваха 8 човека, от Горското училище—5 души, РКС—45 души, Конопена фабрика 13 души и др.
   Прави впечатление, че от някои предприятия или учреждения малко другари се явиха на трудовия обект. Това е резултат на слабата разяснителна работа от страна на отговорните другари. Как можем да обясним факта, че от ДИП „Добруджа“, в която работят над 100 души, се явиха на работа само 12 души, от мелница Първи Май само 2 души, от Пренос-превоз—4 човека, от ОНС само 10 души от отдел „Селско стопанство“, начело с др. Иван Матеев, който работи много добре. Къде бяха другите служители и работници? А от останалите предприятия и учреждения въобще не се яви никой.
   Необходимо е да се отбележи, че благоприятното време, каквото имаме тази година през м. декември, трябва най-рационално да се използува при уреждането на парка.
   Тук му е мястото да се отбележи, че някои от нашите граждани с е отнасят бездушно към зеленото строителство в нашия град. По някои улици младите дръвчета не се пазят. Някои от тях са пречупени от лоши деца. Малко се говори по тези въпроси и в училищата. Малко разяснителна работа се води по това каква полза ще имат Гражданите когато, след няколко години нашият град потъне в зеленина, а оттам да се призоват към пазене на зеленото строителство. Много от стопанските отговорници при отечественофронтовските организации слабо бдят върху зеленото строителство в своя район, а други не си и знаят задълженията в това отношение.
 

Улица "Тутраканска"

Сега "Симеон Велики"
 
   Наближава нова година. Има опасност много от насадените борови дръвчета, а и по-големите от тях да бъдат изпочупени от децата, в желанието им да си правят елхи. Необходимо е ГНС да усили охраната на Дунавската градина, но най-необходимо е всеки родител да обърне вниманието на своите деца върху това. Не бива да останат назад и училищата, където ДПО „Септемврийче“ трябва да изиграе важна роля в предпазването на децата от подобни прояви.
   Необходимо е да се мобилизират всички сили на нашето гражданство, на родители, учители, ръководители и пр., за да запазим това, което се е прихванало, а със своя доброволен труд да помогнем ГНС з а създаването на запланувания парк, от който Ще имаме полза само ние.
 
facebook