При лагерниците в "Памук кулак"
Автор:
в-к "Силистренска трибуна"
28 юли 1966 год.

Почивен дом за децата от околията и града в местността "Памук кулак"

   ПИОНЕРСКИЯТ ЛАГЕР в местността "Памук кулак“ е приютил 63 деца на работници от Силистра. Ръководството му си е поставило за задача да организира така отдиха на пионерите, Щото те да прекарат тук весело, задружно. И наистина, така ги заварих и аз — всеки съсредоточен в някакво занимание, в някаква игра.
— Ще пеем, ще провеждаме излети из красиви те местности на нашия край, ще го опознаем и ще укрепим силите си, та през есента отново да залегнем над книгите — така заяви пред пионерите ръководителят на лагера Генчо Димитров при откриването на лагерната смяна. После лумна големият лагерен огън. Извиха се хубави и кръшни хора около него.
   ХУБАВ слънчев ден. В партизанска колона пионерите от лагера се отправят към паметната плоча на Иван Стайков. Букети и цветя освежават това свято място. Песните и стиховете, разказът за живота на младия бабушки патриот дълбоко затрогват младите димитровци, решили да бъдат твърди като него в учението, в хубавите си прояви.
   ЗВЪНКИ ГЛАСОВЕ и малки афиши известяваха: „Ало, пионери и чавдарчета, търсим таланти“. Това предизвика голям интерес и дружината заприлича на малък кошер. Идва многоочакваният час. Всеки се представя с това, с което може, с това, което най-много му харесва. Венелин Георгиев разтегна акордеона, Добринка с ритмични и плавна движения изпълни балетен етюд, Димитринка Гочева изпълни хубава песен, гимнастически съчетания показаха Ванушка Великова и Росица Желева.
   ЕДИН ДЕН пионерите гостуваха и на животновъдите от Калипетрово. Чистотата, високият млеконадой предизвикаха жив интерес сред малките палавници. Те оглеждаха породистите животни, не искаха да се разделят с малките бели теленца.
Пред животновъдите изпълниха и кратка програма.
   — КЪДЕ ли може да са се дянали Сабахатин. Станка, Димитричка, Венелин и Добринка? — питаха пионерите своите ръководители и любимия си отряден ръководител.
   — Дяволска работа — рекоха едни, па се стекоха към мястото, определено за лагерна вечер, посветена на хумора. — А там един след друг се появяваха хумористичните герои, изпращани от одобрителните възгласи на лагерниците.
   Дълго помниха тази вечер децата.
   ТРЪБАТА отново известява започването на лагерния ден. В лагера отново е оживено. Всеки бърза сръчно да оправи своето легло и да бъде го то в за военизираната игра. Пионерите от различните отряди си слагат отличителните знаци. Определят се разузнавачи. Дават се последни указания.
   Първата група потегля. Поставят отличителни знаци по дърветата, събличат се и така преодоляват язовира, но разузнавачите забелязват, че противникът е изпратил по стъпките им свои доверени хора. Маскират се, правят лъжливи движения в различни посоки и успяват да се прикрият. И пионерите от II отряд известиха с бурно „ура" края на играта, от която излязоха победители. А техните "противници" със закана очакват следваща та игра...
   ВСЕКИ ДЕН, прекаран в лагера, се помни. Всеки ден е свързан с някакво занимание, с някаква игра, с някакво приключение. И когато се изнижат дните на смяната, децата не без съжаление ще се приберат по домовете си.
facebook