Гено Чолаков
Автор:
Б. БОРИСОВ
в-к "Силистренска трибуна"

Гено Чолаков

Роден на 21 септември 1834 г. в гр. Русе, Гено Чолаков получил от баща си Атанас Добрев начално образование и 14-годишен дошъл в Силистра при вуйчо си Ради Тодоров да учи търговия. Престоял от 1848 до 1853 година. През войната се прибрал в Русе и завършил трети клас и в 1856 г. дошъл отново в Силистра завинаги. Оженил се и станал търговец наравно с другите. Но спокойният живот на обикновен еснафлия не бил по угодата му. Ученолюбивият младеж станал разпространител на вестниците на Раковски, Драган Цанков и Ал. Екзарх. През 1867 г. Раковски създал по крайдунавските градове агентства за разпространение на комитетска кореспонденция и за връзка между емигрантите и вътрешността. Начело на агентството в Силистра бил Гено Чолаков. През същата година той превел и Левски през Силистра и Ветрен, за да отиде в мушията на Н. Балкански в с. Циганка, къде то се сформирала четата на Панайот Хитов. Гено Чолаков бил начело в борбите за българско училище и българска църква в града. Той отдал всичко за пробуждането на българщината в Силистра и това му донесло много неприятности с фанариотите и техния глава — владиката Диоинсий, който раздухвал вражда между българите, гърците и власите в града. По негово настояване Гено бил изпратен на заточение в Аккил, но по застъпничеството на българи от Русе и Цариград след престой в цариградските затвори една година го освободили. Гено Чолаков бил душата и на борбите за политическо освобождение в града. Той бил в тесни връзки с Хаджи Димитър и Стефан Караджа и особено с Филип Тотю. Той подготвял революционно настроените младежи, приемал, и криел патриоти, подпомагал ги парично, препращал ги зад Дунава при Н. Балкански, или ги криел у свои верни хора. Във връзка с тази си дейност Гено Чолаков занемарил своите търговски работи и през 1874 г., когато с тайно гласуване бил избран за член на каазалийския съвет, трябвало да обяви официално фалит. През 1876 г. Гено Чолаков подготвил момчета за предстоящото въстание, като поел и материалната им издръжка. Поради силния турски гарнизон в Силлстра и поради ред други причини, когато избухнало Априлското възстание, Силистренско не се включило активно в бунта. Само отделни младежи минали в четите на Ботев, Ф. Тотю и 11. Хитов, а други се намерили следващата пролет в редовете на Българското опълче не. Всички очаквали започването на Освободителната война. Гарнизонът в Силистра се засилил, а Гено Чолаков бил изпратен на заточение в гр. Балък Кесир в Мала Азия. Върнал се след сключването на Санстефлиския договор, за да вземе участие в изграждането на новата свободна българска държава.

facebook