Хигиената на гр. Силистра - Парковете
Автор:
Свещ. Козма Ив. Георгиев, в-к „Пробуда”
16 май 1931 г.

Изглед от парк Разсадника

Днес на негово място се намира Болницата.

    Град Силистра има два парка тъй наречения Разсадника и Дунавския. Първия се намира на юг от старото Турско гробище и заема едно пространство от 60 декара, в вид на правилен четириъгълник. А втория се намира на север над самия бряг, над Дунава, с пространство от 20 декара, в вид на продълговат четвъртоъгълник. Идеята, се появила след освобождението на града от Турците и е тясно свързана с оная за кадастъра. Без двоумение може да се каже, че парковете съставляват букета на благоустроените и населени места. Обаче в Силистра само парка Разсадника може да се гордее с това име. Той е основан през 1887 год. от Д. Коджабашев който в една нощ премахнал камъните от гробището. От начало той е служил за разсад на дървета, а по-късно и като парк. Пак и днес една голяма част от него е заета с плодородни дървета, друга с акации и борове, а оная която съставлява самия парк, е изпъстрена с липи, черници, каваци, осен и други, под които разкошно се простират няколко симетрично разпределени алеи. Мушкати, сакъсчета, гиргини, хризантеми, рози, един великолепен Американски явор с беложълтеникавите си листа, съставляват предмет на особено внимание. Тук шурти и една чешма, водата която служи за поливане, обаче не е достатъчна. При все това тя дава живот на тоя великолепен накит благодарение на залаганото на работниците начело с техния управител. Въздуха тук е особено приятен. В празничен ден движението е много по голямо от Дунавския парк, макар че в този последния да стават почти всички увеселения и публични събирания. Обществото с удовлетворение посещава тоя парк и с приятни чувства и впечатления го напуска. Онова което за сега липсва в него е нуждата от повече пейки и електрическо осветление.
   Дунавския парк е основан от Сава Бакалов през 1895 год. Макар и по късно с няколко години той се разви в по къс срок благодарение на особената грижа за това. На първо време той служеше като зеленчукова градина, докато условията позволиха да се посадят дървета и цветя, защото той действително заемаше една голяма част от трапа който току що беше заринат. По нататъшната негова участ зависеше от други лица. Обаче, за голямо съжаление, нищо повече не е направено освен един фонтан, който рядко се пуска в действие. Днес съмнително е дали се упражнява достатъчно грижа за него, нужда, върху която общин. управление нееднократно е сезирано. Иначе неможе да се обясни онова положение, в което се намира той. Много често тук вие ще срещните кокошки, свине даже едър рогат добитък, които без милост ровят и унищожават цветята по единствена причина, че не е добре заграден. Пък нека да кажа ще една справедлива дума, че и мнозина от посетителите нехаят и незатварят вратите когато влизат и излизат от него. Макар и да има 3 слуги, които поддържат неговата чистота и ред, които редовно поливат цветята, те са на угасване. От 10 години насам се забелязва никакъв напредък и в дърветата. Най-големия техен неприятел е прахтъ, който се вдига от особено през сухото и топлото време, когато селските и градските каруци предназначени за обора, непрекъснато минават покрай него. Пътя не е шосе , никък не се полива и на едно разстояние от 300 метра се вдигат гъсти облаци от прах, които покриват целия парк. При все това той, както и Разсадна, имат голямо значение за хигиената на града. И днес или утре когато гражданите, уморени било от труд, било от голяма горещина, намират почивка под техните гъсти сенки, дишат чист и пресен въздух, с топло чувство трябва да се спомнят техните творци. 

Вижте галерията със снимки от парковете на Силистра

Свещеник Кузман Георгиев

1870 г - 7 IX 1940 г.

facebook