Окръжно съвещание по чистотата и баните
Автор:
Ив. Великов, в-к "Силистренска Трибуна"
1956 г.

Старата баня

Сградата на градската баня в периода от петдесетте до средата на седемсетте. По късно в тази сграда се помеща "Дом на красотата", фитнес център и небезизвестното заведение "Красивите"

  Неотдавна в града ни се състоя окръжно съвещание за обмяна на опит по чистотата и баните. На съвещанието взеха участие зам. председателят на окръжния народен съвет др. Христо Петков, началникът на отдел „Комунално стопанство и благоустройство“ при същия съвет др. Атанас Орлоев, директорите на комуналните предприятия от окръга, началниците по чистотата, началниците по баните и др. Доклад за дейността на СП "Комунални услуги“ в гр. Силистра по хигиенизирането на града, направи председателят на ГНС — Силистра др. Слави Боев. Докладчикът изтъкна, че в резултат на здравата организация и ръководство, усърдието и трудовата дисциплина на служителите и работниците, на оказаната помощ от ГК на БКП, ГНС, ГК на Отечествения фронт, предприятието „Комунални услуги“ е постигнало значителни успехи. Днес силистренци се радват на чист, спретнат град и образцова баня. След изслушването на доклада, участниците в съвещанието се запознаха с работата на предприятието, разгледаха банята и двата хана, които им направиха добро впечатление с чистотата и образцовия ред. В своите изказвания, те изтъкнаха, че по чистотата, по поддържането на банята и организацията в работата, има какво да научат и приложат в тяхната работа.

facebook