Пирин Бояджиев
Автор:
Иван Занов
03 Април 2013 г.

Пирин Бояджиев

Вече съм 90-годишен (роден на 12 ноември 1913 г). и съм автор на десет издадени и пет неиздадени книги. Роден съм в гр. Силистра и произхождам от стар добруджански род. В родния ми град има три улици с имената на мои роднини - прадядо ми, основател на нашия род (Бояджи Яни), чичо ми, създател на хор “Седянка” (Петър Бояджиев) и свако ми (Хараламби Джамджиев). Завършил съм романска и славянска филологии в Букурещ. В центъра на проучванията ми са румъно-българските културни взаимоотношения. Аз съм преди всичко компаративис. На последно място съм поет и преводач на поезия. С краезнание се занимавам от любов към Добруджа. Писал съм следните книги за Силистра и силистренци: “Партений Павлович”, “Възраждането в Силистра”, “Културата в Силистра 1878-1944 г.” Писал съм много статии за Петър Бояджиев, Луи Айер, Сава Доброплодни, Драгомир Божинов, за театъра в Силистра, за силистренските и добруджанските поети Любен Димитров и Йордан Кръчмаров. Пиша за непознати възрожденци – Александър Павлович Накович, който се готви да стане княз на България през 1821 г., починал в Силистра през 1834 г. Имам две издадени книги на румънски език и 20 статии на френски език. Сега ще излизат книгите ми “Българското училище в Букурещ 1869-1955 г.” и “Избрани съчинения”. Почетен гражданин съм на Силистра от 1991 г Тези данни са ми предоставени от г-н П.Бояджиев на 4 юни 2004 г.

facebook