Улицата не е колодрум
Автор:
В-к „Подем”
1941 г.

Колоездачи от Силистра

  Прави впечатление, че мла­дежи, предимно гимназиални ученици яздят стремеглаво велосипеди и най-вече мотоцикли по главната улица на града, още не добре обучени. Свидетели бяхме, когато един ученик неотдавна през време на голямо движение щеше да прегази на няколко пъти де­сятки граждани, благодарение своята неопитност да владее мотоциклета.
  Препоръчваме на органите на съответната власт по-голяма бдителност и да внуши на такива безразсъдни глави, че главната улица на града не е колодрум! Иначе ще бъдеме изправени пред някой печален факт и ще бъде много късно за съвети и за мерки!..

facebook