Матей Рибаров
Автор:
в-к „Подем”
1941 г.

Матей Рибаров

август - декември 1918 г.
Роден през 1870 г., починал 1954 г. в Силистра. Професия учител, читалищен деец. Той предава управлението на града в ръцете на румънските окупационни власти.

Роден в гр. Силистра 14 февруари 1874 год. Първоначалното си и трикласно образование получил в родния си град. Следвал и завършил IV кл. на варненската гимназия, а от 1889 — 1892 учебна година бил ученик в ломското педагогическо училище. Учителствал в Лом, а от 1894 год. е назначен за образцов учител при силис­тренското пе­дагогическо учи­лище до румън­ската окупа­ция през 1913 год. От 1913 до 1916 е бил директор на българското първоначално училище в Си­листра. На 1 август 1918 г. е назначен за кмет на род­ния си град и кметува само до 20 декември  същата година, когато послед­ва реокупацията. Името на Матей Рибаров е всеизвестно и най-популярно. Кой силистренец не се е учил при него и кой педагогист не е хоспитирал при този действително образцов учител, който беъше истин­ски татко Песталоци за децата! Неговият жив и весел нрав, неговата сърдечна и блага кротост ви привличат и подкупват — толкова симпатична е фигурата и характе­ра на този личен силистренец, който и днес още бодро крачи в живота, ограничил се вече около семейните гри­жи, сред които се прояви като много любящ баща.
Рибаров е един от нашите най-големи читалищни и църковни дейци. Той е почетен  председател на читалище „Доростол".
Едва ли има в града българин, който толкова да ненавижда румънците и румънските нрави, от които той винаги се отвращаваше. Затова, той никога не подви врат, въпреки многото внушения, обиди, тормози, интернирания (в Молдова) и др. п. В пантеона на силистренските без­смъртни името на Рибаров ще заема челно място.
Неговата дъщеря Свобода Рибарова е първата жена-библиотекар в Силистра. 

facebook