Хараламби Стефанов
Автор:
в-к „Подем”
1941 г.

Хараламби Стефанов

Роден през 1871 год. в гр. Карнобат. Завършил първоначалното си образование до IV клас в родния си град, средното - в сливенската педагогическа гимназия, висшето си в софийския университет по история и гео­графия. Учи­телствувал във видинската мъжка гимна­зия, а след то­ва в силистрен­ското педагогическо училище, а през 1905- 1906 год. е негов директор. Взел участие в Бал­канската война. След 1913 год. ръководи подвижната силис­тренска мъж­ка гимназия, а след Европейската война — директор на ловчанската мъжка гимна­зия, по-късно окръжен учи­лищен инспектор в Бургас, сетне директор в пловдивския учителски институт, а напоследък Софийски градски училищен инспектор и директор на младежкия червен кръст.
Хараламби Стефанов е оставил незаличими следи от своята дейност в Силистра. Неговото име се произ­нася с уважение. Авторитет му е неоспорим. 
Трябва да упоменем, че г. Стефанов взе дейно участие в добруджанската организация и бе един от нейните председатели.
А в семейството на Хар. Стефанов цари един типичен силистренски дух, създаден и крепен особено от неговата съпруга — силистренка.

facebook