Тодор Ив. Бахнев
Автор:
В-к „Подем”
1941 г.

Тодор Ив. Бахнев

1928 г.
Снимката е предоставена от колекцията на Надежда Железарова

   Тодор Ив. Бахнев е роден в гр. Провадия на 19 февруари 1863 г. Първоначалното си образование и III класно си образование получил в родния си град. В Шумен завършил държавното педагогическо училище с отличен успех, след което учителствувал една година в Провадийското основно училище, а после 6 години в Силистренското основно и класно училище. В 1889 год. постъпил във висшето тогава училище - сега вече университет, в което следвал Историко-филогогическия факултет и завършил по история през 1892 г.

   В същата 1892 год. бил назначен временен за учител в Силистренското държавно педагогическо и III класно училище. През септември 1895 год. издържал с отличие държавният си изпит и от тогава бил повишен в редовен гимназиален учител.
На 1 октомври 1898 г. бил преместен и назначен за директор в Силистренската непълна гимназия, която от 1914-1915 г. стана пълна гимназия. От 1917 г. бил директор на смесената мъжка и девическа гимназия в Силистра, А от 1928 г. само на девическата гимназия. Служил 7 години като основен учител, 21 г. като гимназиален и 18 год. като директор.
Бил е в делегации по местенето на гимназиите и по уреждане на училищни въпроси я Букурещ, Участвал е в делегации по изпълнение на Петербургския протокол.
През 1931 г. подал оставка поради болест. Освобождението на Силистра ощастливи живота на престарелия и грохнал от болест Бахнев.
   С каква детска радост той очаквал юбилея на педагогическото училище... "Искам да си видя другарите и тогава да умра", често казвал той. 

   С напредване на старческия живот на Бахнев се е подмладявал, той буквално се променил, но един ден...  на 20 март 1941 г. сърцето му изменило. Той починал на 78 години. Силистренци устроили тържествено погребение на именития свои съгражданин. 

facebook