За новото кино „Балкан”
Автор:
в-к „Подем”
22 август 1941 г.

Хотел "Ориент" - 1938 година

Там е било центъра на културните прояви в началото на XX век. На сцената в хотела се е играла първата театрална постановка в Силистра - „Геновева”, както и в неговия салон е направена първата кинопрожекция в Силистра

  От няколко месеци в са­лона на бившия хотел „Ориент” се откри новото кино “Балкан”, на което, по наши предвиждания, му повървя Дай Боже все на хубаво да му върви.
 Хотел “Ориент” е тясно свързан с културата на Си­листра. Също така, преди повече от 30 години, там се откри първия биоскоп (кинемотограф), а през румънското робство салона и сцената на “Ориент” обслужваха българ­ската театрална трупа и кон­цертите на хора „Седянка“.
 ... Посещаваме и ние често киното и се радваме на успеха му. Но, трябва вече всички да печелим. Докога ще се търпи тази тъмна боя в салона? Ами столовете? Слава Богу, съдържателят сигурно е спечелил за една гарнитура от 200-300 нови, удобни столо­ве, наредени амфитеатрално. Балконът също трябва да се отстъпи за публиката (дори при по-висока цена), а апаратурата да се премести долу зад касата.
 Сега е летен сезон. Посе­тителите понамалят и край­но време е да се задоволи пуб­ликата, а да не се експлоатира само. Ние предричаме на кино-притежателя десеторно по го­леми печалби и то в близко време, ако бърже предприеме ремонта. Хазаинът на здание­то също ще требва да ува­жава обществените интереси и културните нужди на силистренци. Силистра не може да ли­шава от елементарни удовол­ствия своите културни нуж­ди. Новото кино дойде да ги запълни, но то не създава още никакви удобства.
 Ние не искаме да пишем в ущърб на кино “Родина”, което трябва да вземе сериозни мерки против студа и вла­гата, които разболяват и здра­вите хора. Това кино има възможност да устрои летен екран и е вече време за това.
 Повтаряме, ние предричаме извънредно голям успех и печалби през настъпващата есен и зима, ако се предприемат основни и бързи подоб­рения в двата кино-театъра.
 Силистренци искат настой­чиво това, защото те ще го заплатят. Защото от техния гръб ще се вземе печалбата. Инак, ние ще проведем една смела акция за снабдяване чи­талището с кино и ще успеем. Много скоро.
  Прочее, от кино “Балкан” ние очакваме в най-скоро време едно модерно кино от каквото никой културен човек днес не може да се лиши.

facebook