Новият параход „ЦАР БОРИС III“
Автор:
В-к „Подем”

Пътнически кораб "Цар Борис III" / "Георги Димитров"

Построен през 1940-1941 г. в корабостроителницата на ДДСГ в Будапеща, дълъг 78,5 м, широк 8,80 м, гази 160 см. Мощност 2х460kw. Пристига в Русе на 19 май 1941 година. До 1945 год. носи името “Цар Борис III”.
Кораба е плавал до 1979 год. Той е идентичен с “Царица Йоана” и “Княз Симеон” различават се само по рамките на прозорците - син, зелен и оранжев.
Трите кораба с право се считат за най-хубавите и най-модерните по Дунав. С тях и с второкласните кораби се поддържа разписанието на пътническото корабоплаване между Видин и Силистра.

  Докато само преди една годи­на България стоеше на послед­но място по своята дунавска флота, днес вече тя заема първо място. Миналата годи­на нашата държава достави четири моторни товарни кораби, които са последна дума на техниката. През м. май т. г. пристигна в Русе пътническият параход „Цар Борис III", който е най-големият, най-модерният и най-комфортният параход по Дунава и по всич­ки плавателни реки в Европа. В някои отношения „Цар Борис III" превишава и световно известните атлантически параходи „Нормандия" и „Бремен“. В па­рахода има и великолепен царски апартамент. Ние се отказваме от подробно опи­сание на парахода, защото всеки българин требва да го види. „Цар Борис III" е гордост на България! Наш дълг е само да помолим всеки посетител и пътник да пази чистота! Да пазим чист и невредим най-красивия бъл­гарски имот. През м. юни ще пристигне втория параход „Царица Йоана“, а през м. септември — третият „Княз Симеон Търновски".Тези два парахода са съвършено еднак­ви с първия, само, че вместо царски апартамент притежават държавен апартамент. Tези три параходa събират по 700 пътника, 7 вагона стока и други 300 тона пасажерски багаж. Те са най-бързите дунавски параходи.
 Разписанието ще бъде след­ното: „Цар Борис" ще по­държа ежедневно курсове от Русе до Силистра, започващи от 10 юни т. г., тръгвайки рано сутрин от Русе и връщайки се сл. об. в Русе за да се подържа връзка с влака за София. Щом пристигне втория параход, двата парахода ще подържат линията Русе - Видин, като линията Русе Сили­стра ще се обслужва временно от сегашните малки параходчета. Щом пристигне и тре­тият параход ще се открие голямата българска дунавска линия Видин-Силистра, с по-голям престой в Русе.
Комендант на „Цар Борис III“ е капитан Петър Рашев, Пом. комендант—Петко Маринов.
Българи, пътувайте по родния Дунав с най-красивия български параход и молим ви, пазете го чист и навредим. — Той е българска гордост!

facebook