Някогашните летовища на Силистра
Автор:
ИЛИЯ БОЖИНОВ
30 юли 1943 г.

Местноста "Кючук Мустафа"

1910 г. Местността се намира до днешния учителски институт
   В миналото и до скорошно време Силистра имаше своите летовищни местности в близките околности на града. Обаче, хорската лакомия и превратната историческа съдба, която градът преживя, постепенно заличиха всичко това
   Оставяме на страна красивите и прохладни местности: "Студена вода", "Баба Рада кулак" и "Иланлън табия", които по известни причини не се включват вече в нашата територия, а едновременно с това и голям брой силистренци се лишиха от своите ниви, лозя, ливади и др., находящи се в тия местности. Оставяме също така на страна и градския водопровод, който остана отвъд границата.
   Дохождаме до близките до града изворни чучури, наредени като сребърен кордон, на юг от самия Силистра: "Аккарджа" (Селемет чешмеси"), за който покойният наш проф. Д-р Ватев в една своя брошура преди години още 6 казал, че "водата му е минерална, но още неизследвана" и тук населението на Добруджа някога се е, лекувало". След това идват под ред изворите: "Инжелий кьошк", "Кючук Мустафа", "Папаз чешмеси" и "Кумлука". Всички тия извори количествено са слаби, но качествено те превъзхождат всички извори в Добруджа, защото извират от пясъчни напластявания, а може би преминават и през някакви изкопаеми вещества, непонятни за обикновения несведущ наблюдател.
   Това са били някогашните летовищни местности на гр. Силистра. Там силистренци, а особено занаятчиите - хората на черния труд, с цялото си домочадие, с пищна храна и питиета, до близки времена, в големите летни горещини, са прекарвали на почивка. Привечер, по хладината, се е давало волност на народни песни или са се завъртявали кръшни народни хора и ръченици с хубави народни песни или разни музикални инструменти, според случая, понякога до полунощ, а възрастните с децата са се изтягали на зелената морава, забавлявайки се и разправяйки приказки за стари времена, за стари тегла... 
   Около всички тия извори и чучури е имало общински поляни със зелена морава. Тия поляни днес са изчезнали по известни причини или произволно са били заграбени, както е случая с местата около "Кючук Мустафа". Там, пишещият тия редове, зад самата чешма, построи една барака и я отдаде на наемател, а в празник се използваше с безброй посетители. В това именно место завършиха тържествата на вия музикален събор в Силистра начело на тогавашния министър на народната просвета г. Никола Мушанов всред радост и веселие.
   Ако в миналото тия летовищни места са били удобни и привлекателни, в днешно време, така стеснени и задушени, те не могат да се използват благотворно. Общината следва да вземе починът да прокара една широка алея, да съедини всички чучури, да изземе заграбените около тях места и да създаде около всеки от тях почивни места, съединени с града чрез уредени регулирани пътища.
   Изобщо някогашните силистренски летовищни местности трябва и сега да се използват. И похвални са в туй отношение откритите вече детски летовища в ореховата горичка при "Памук кулак", също и при "Кючук Мустафа" 
facebook