Силистренският панаир се възстановява
Автор:
В-к „Подем”
22 август 1941 г.

  Силистренският панаир, който съществуваше до 1912 г., се възстановява, след като цели 28 години Силистра бе лишена от тра­диционния си панаир, който в миналото се състоеше еже­годно през пролетта, тази година този известен добруд­жански панаир се открива отново.
 Ежегодно, от тази година, всяка есен ще се състои Силистрен­ски панаир. Той ще се открива на Кръстовден (27.IX) и ще трае до Възшествието на Царя (3.X) През тези осем панаирски дни стотици търговци и хиляди стопани от Силистренско, Тутраканско, Аккадънларско, Куртбунарско и др. ще се стичат край Силистра за да обменят своите произведения, Да купуват стоки, да се покажат постиженията на българското земеделие, скотовъдство, занаятчийство и ин­дустрия.
 Много хубаво е сторено, че панаирът от пролетен ста­ва вече есенен. Панаирът ще трае цели осем дни и ще се открива ежегодно на Кръстовден (27.IX) и ще трае вклю­чително до царския празник, Възшествието на Н. В. Цар Борис III на българския трон (З.Х).
  Само тази година, по изклю­чение, откриването ще стане на 28 т. м. — неделя, за да се извърши възстановяването на панаира в празничен ден.
Панаирът ще се устройва на празното място до обора, близо до тържището. Местото е много пригодно за целта.

   Селяни, занаятчии, тър­говци и индустриалци от Добруджа и царството, по­сетете първия Силистрен­ски есенен панаир!

Успех на Силистренския есенен панаир!

facebook