Да запазим старините!
Автор:
в-к „Подем”
13 март 1942 г.

Музейна експозиция в крепостта Меджиди Табия

  В миналия брой на вестни­ка напечатахме къса бележка под същото заглавие. В нея ние дадохме указание, че ста­рините се пазят в МУЗЕИ. Че такъв се урежда вече и в нашия град и се дадоха упътвания старините да се предават на библиотекаря на народното читалище "Доростол", който пък ще ги предава на хората, които уреждат музея. Не само се надяваме, но и молим всички, които биха попад­нали на каквито и да било старини да ги донасят или пращат в музея. Нека се знае, че старини са всички предмети, които са служили на човека в миналото за ни­каква потреба или пък като оръжие.
  Такива предмети не се търсят в определени места, ни­то пък ги има някъде натру­пани. Те се изравят случайно от земята или се свличат от пороите, а често и в пясъците по бреговете на реки­те. Когато ни попаднат не бива да ги отминаваме, като непотребни, а да си направим труда и ги прибираме, а след това и ги пратим на указания горе адрес. Те са потребни, защото често пъти по такива предмети, хората които знаят да четат по тях, откриват много интересни работи за чо­веците, които са си служили с тях. По такива предмети е написана историята на най- старите хора на земята, които не са си служили още с ни­ какво писмо, нито с каквито и да било знаци.
  В нашата земя, преди да дойдат в нея нашите праде­ди, са живели много други народи, едни от които са из­чезнали, други са се запазили. Всички те са оставили по не­що в земята. Ето това е по­требно днес на учените, за да отгатнат, и то с положителност, живота на хората.
  Много от предметите, с които и днес си служат хо­рата, също така са обречени на изчезване, защото новите, усъвършенствани, оръдия ги заместват. Същото е и с облеклото. Много от старите, красиви носии изчезват, за­местват се с нови, модни. На това не бива да се сърдим, но ще требва да направим всичко възможно да запазим и старото, ако не като облекло, то поне като спомен от ми­налото. Такива дрехи и днес са запазени в сандъците на по-старите хора, които не ги носят, защото са излезли от мода, но ги предават на дъщери и снахи в наследство за спомен. Такова старинно облекло ще требва също да се предава в музея, където най-добре ще се запазва. Та­кова старинно облекло и ще се заплаща.
  Нека помним, че всички предмети от миналото най- добре се пазят в МУЗЕЯ, за това да ги предаваме там!

От Археологическото дружество в Силистра

facebook