Строи се телевизионна кула
Автор:
26 Септември 2013 г.

Строителство на телевизионната кула

в периода 1966 -1979 г.
  Край Силистра в местността „Меджиди табия” започна строителството на телевизионна УКВ-ЧМ радиорелейна и средновълнова ретранслаторна станция. Строително-монтажните работи се извършват от Градски народен съвет с технически ръководител Никола Узунов.
Антенната мачта, изградена като желязо-решетъчна конструкция, висока 103 м. се прави в ДМЗ „Стомана” под ръководството на инж. Борислав Данев. Триъгълната кула ще бъде най-високото тяло в Силистренски окръг.
  Телевизионния ретранслатор ще бъде производство на югославската фирма „Елрад”. Включването му ще става автоматично в зависимост от наличието на телевизионен сигнал.
Цялостното изграждане на станцията се предвижда да стане в два етапа. Първия етап обхваща изграждане на техническа сграда с присъщите към нея инсталации, антенна мачта и монтаж на телевизионен ретранслатор. Втория етап обхваща монтаж на УКВ-ЧМ ретранслатор, радиорелейни съоръжения, средновълнов предавател, както и помощен дизелов агрегат.
в-к „Силистренска трибуна” , 26.11.1966 г.
 
  През 1975 г. започва строежа на бетонната телевизионна кула, тя е пусната в експлоатация през 1978 година. Автори на проекта са арх. Здравко Янчев, арх. Стефан Тилев и инж. Иван Янтахтов. Тя е 24-тото по височина съоръжение в България. Надморската височина (кота терен) - 153 м., След надграджане на кулата през 80-те години с антени за дециметровия обхват височината на кулата става 117 м. 
Преди 1990 г. на втория етаж в телевизонната кула функционираше и ресторант с невероятна панорама към Силистра и региона, в момента ресторанта не функционира поради високите разходи за обслужване на съоражението.
 
 
Снимките са предоставени от Динко Александров
facebook