Първият концерт на музикалното дружество „ГУСЛА”
Автор:
В-к „Пробуда”
1 юли 1932 г.

   На 18 юни вечерта имахме в нашия град едно необикновено художествено събитие. Новооснованото музикално дружество "Гусла" се яви с първия си концерт пред силистренското гражданство. Концертът се очакваше с голямо нетърпение и още при вдигане на завесата една бляскава гледка прикова вниманието на отбраната публика в препълнения салон Хубавите девойки и младежи чакаха в радостно настроение мла­дия диригент г. ЯЗАДЖИЕВ да даде знак за започване.

   Концертът започна и с всеки номер на грижливо и с вкус подбраната програма хорът завла­дяваше все повече и повече гражданите. Между първите номера има две музикални творения на велики европейски композитори. Хор из Операта „Пикова Дама" от Петър Чайковски и "Хорът на циганите" из операта. Деца на степите" от Антон Рубиишаин, Тия музикални произведения не са тъй достъпни на нас които не сме свикнали дотолкова със стила на европейската музика, но все пак нашата публика прецени заслужено вещото и изпълнение. Ентусиазма се увеличаваше и при последните три народни песни се изрази в бурни ръкопляскания Ние ги преживяхме тия народни песни, защото изразяват най-нежните, трепети на собствената ни душа "Млад свирачо" в темпо на връчена от Бехтерев много сръчно изпълнен и ни пренесе на поляната край селото, гдето се играят нашите хубави народни танци. Rasunetul Ardealului от I. Vidu, песен която идва от далечната Трансилвания, има мотиви, които много наподобяват на тия на нашите народни песни. Голямото и трудно соло в тая песен из­пълни майсторски със своя прелестен глас г-ца Мара Железарова. Отбраната програма се завърши с музикалния бисер „Леле моме“ от Добри Христов. Бурните ръ­копляскания предизвикаха повтаря­нето на последните три номера.

Музикално дружество "Гусла"

Снимката е правена няколко месеца преди първия концерт на дружеството през февруари 1932 г. пред замръзналия Дунав в местността Кичу в днешна Румъния. Третата на втория ред от дясно на ляво е Мара Железарова дъщеря на изтъкнатия културент деец на Силистра - Цвятко Железаров.
Снимката е предоставена от колекцията на Надежда Железарова

   Необикновеният успех на хо­ра, даде доказателство за големите музикални качества на неговия водител, младия диригент г. Г. Язаджиев. Още от ранна възраст усърден музикант, той сега се е предал напълно на музиката. По­лучената подготовка в кон­серваторията е могла да оформи неговите музикални дарби до та­кава слепен, че да може да поведе един нов хор, със съвсем нови песни към неоспорим успех. С широк замах и с вещина, въпреки краткото време и твърде неблагоприятните условия, той е разучил основно и с всички нюанси хубавите песни, които разчувстваха даже и граждани не особено! отзивчиви за музикални проявления.

   Дружество "Гусла" има и рядкото щастие да бъде ръководено не само от един голям любител на музиката, но същевремен­но музикант и добър познавач на музиката. Тия качества на не­говия председател, адвоката г-н Благой Кузманов, както в необик­новената му деятелност и любов които проявява, са най-добрия залог, че дружеството ще бъде винаги правилно ръководено. Дружеството "Гусла" има добри сили повечето с школовка още от вре­ мето на незабравимия Петър Бояджиев. С младенческия ентусиазъм, който обладава неговия диригент и неговия председател, то ще преуспее и ще завладее сърцата на нашето гражданство, ако винаги служи на благородното културно дело, на което то се е посветило.

facebook