Общи условия на www.starasilistra.com 

Сайтът е лична собственост на автора му. Сайтът и авторът не е обвързан с никакви държавни, частни, политически и всякакви други организации. Сайтът се финансира изключително от екипа му. Снимките в сайта са събрани, обработени, реставрирани и селектирани от екипа му. Част от снимките в сайта са изпратени на екипа на сайта по желание на изпратилите ги. Част от снимките в сайта принадлежат към лични колекции, предоставени за копиране и публикуване изключително и само на сайта. Сайтът е цялостен проект, статиите, снимките, анотациите и организацията им са неделима част от него. 
 
 
Условия за комерсиално използване на материали от сайта:
1. Използване на електронни носители - интернет, презентации и други електронни издания:
Материалите от сайта могат да използвани само след предварително отправено писмено запитване и получено съгласие от екипа на сайта. Материалите задължително съдържат воден знак с името на сайта. Възможно е в зависимост от типа на изданието да се наложи материалите да бъдат закупени от екипа на сайта.
 
2. Използване на снимки от телевизии и във видеофилми:
Телевизиите и авторите на видеофилмите (рекламни, документални, образователни и др.) могат да използват снимки от „Стара Силистра” като ги включват в съдържанието на програмите си и ги излъчват само след предварително отправено запитване и получено съгласие от екипа на сайта. Посочване на източника е във всички случаи задължително, но не дава автоматично право на излъчване в телевизионна програма или видеофилм. Възможно е в зависимост от типа на видеоматериала в който се използват материалите в възможно да се наложи те да бъдат закупени от екипа на сайта.
 
3. Използване на снимки за печат
Екипа на сайта не позволява отпечатването на снимките за каквито и да било цели, без това да е предварително съгласувано с него. Печат на материали от сайта се извършва само от екипа му, освен ако материалите се използват в книги, списания, каталози и други печатни издания с голям тираж. За тези издания подаването на файлове, техните размери и файлови формати се съгласуват предварително с екипа на сайта. Цените за подаване на файлове за печат за такива издания са в зависимост от типа, предназначението, тиража и района на разпространение на изданието и се съгласуват преди да бъдат предоставени файловете.
За рекламни печатни издания екипа на сайта не предоставя изходни файлове на за печат на снимките. Цените за печат на материали от сайта зависят в зависимост от типа и тиража и срока на печата.
За рекламни печатни издания се смятат, снимки изложени на публичен показ (галерии, хотели, заведения, обществени и частни институции), както и печатни рекламни материали и други, които са изработени на принципа на офсетов, цифров, или фотохимичен тип на печат. 
 
 
Безплатно и свободно използване на материали от сайта:
Материали от сайта могат да бъдат безплатно използвани само с лична или образователна цел. В това число не влизат комерсиални проекти с образователна или обществена цел. Материалите задължително съдържат воден знак с името на сайта.
 
Архивният фонд на Автора от реставрирани дигитални копия и оригинали надвишава многократно 
броя на фотографиите в сайта. Затова ако търсите да купите нещо определено, пишете ни.
 
Повечето от снимките, или техните цифрови копия, могат да бъдат закупени при запитване.
 
Всички статии са продукт на Автора написан в началото на статията и той носи отговорност за съдържанието на статията.
 
Реставрацията на снимките в сайта, съдържанието поддръжката му, са резултат на усиления труд на автора и екипът му, които разчитат предимно на добрата воля на читателите за спазването на горните условия, но не биха се колебали да защитят правата си по съдебен път.
Развитието и поддръжката на този проект изискват много време и усилен труд и проучвания.
 
Екипа не носи отговорност за произхода на фотографии, изпратени му (анонимно) по имейл.
 
Постоянен екип, създатели и собственици на сайта:
Петко Герасимов – Автор на статии, редактор на съдържание, собственик на архиви със снимки.
Виктор Герасимов – администрация, дизайн, реставрация на снимки и видеоматериали,  редактор на съдържание.
 
facebook