Видео от Силистра

Clicking moves left

Манифестация на 24 Май 1979 год. в Силистра

Един случайно запазен миг от манифестация на 24 май 1979 год. в гр. Силистра. Там се вижда моя плакат на двамата братя.
Видео: Васил Чакъров
Clicking moves right
facebook