Видео от Силистра


Дони и Момчил в дискотека Андромеда (Спирала) Силистра

Концерт се състоя на 31 август 1994 год. по време на провеждането на конкурса Мис Силистра, и рождения ден на дискотеката.
Видео: Виктор Герасимов
Clicking moves right
facebook