Видео от Силистра

Clicking moves left

Ледена красота в Дунавската градина

Видео импресия от 1994 година

Музика: Мирослав Иванов
www.miroslavivanov.com
Видеото е предоставено от колекцията на Петко Герасимов
Clicking moves right
facebook