140 години Читалище ”Доростол”
Автор:
02 Април 2013 г.

Факсимиле на удостоверение

Факсимиле на удостоверение №21 от 20. VIII. 1872 година, издадено на Николай Георгиев като член основател на читалище „Надежда“ в Силистра.

Първото име на най-голямото Силистренски читалище е „Надежда”. Според документ подписан от Гено Чолаков през 1870 год. е поставено началото на театралното дело в Силистра. В новосъздаденото читалище е поставена пиесата „Многострадална Геновева”, която е играна пред публика петнадесет пъти. През 1894 год. назначеният за преподавател по пеене в Педагогическото училище - чех Карел Махан, поема ръководството на черковния хор и този колектив постепенно придобива истински светски характер. По-късно хорът се ръководи от Тодор Недков, а през 1896 год. ръководството на смесен хор „Седянка” се поема от Тодор Карагеоргиев. Две години по-късно се основава музикално дружество „Гайда”. През следващите две години Читалището се превръща в център на богата културно-просветна дейност. В този начален период в него работят като художествени ръководители и общественици Пенчо Пеев, Петър Бояджиев, Драган Бобчев. От 1943 год. към НЧ ”Доростол” минава музеят с отделен бюджет и инвентар и с една от най-богатите археологически сбирки в България. Под диригенството на Пенчо Пеев през 1948 год. се изнася първия оперетен спектакъл в града. През 1959 година, когато Силистра е обявен за център на окръг, е преломна в развитието на Читалището - създава се Детска музикална школа, като първи неин директор става Станю Бенев, а малко по-късно Петър Карагеоргиев. През 1960 год. е създаден кръжок по художествено слово с ръководител Марияна Ковачева. В многообразната читалищна дейност Детската школа по изкуства заема много важно място. Там се обучават много деца в различни области на изкуството- музика , изобразително изкуство, чужди езици. Възпитаниците на школата са се представяли достойно в много национални и международни конкурси. През 1960 год. се изгражда оперетния състав и се поставя оперетата „Царицата на чардаша”, поставя се началото на куклен театър под ръководството на Петър Чумпалов. Диригент на хор „Седянка” става Петър Карагеоргиев, който ръководи колектива през следващите осем години, като към хора има самодеен симфоничен оркестър от 47 души. От 1974 год. - юбилейна за хор „Седянка”- негов диригент е Чавдар Николов, помощник диригент Любомир Павлов, възпитаници на Българска държавна консерватория. През следващите години хорът работи и с методическата помощ на проф. Васил Арнаудов. Хорът има изключително много изяви в страната и чужбина. Печелил много международни престижни награди в Австрия , Германия , Италия , ходил на турнета в Унгария, Русия ,Чехия , Германия, като съорганизатор и участник в Събора на крайдунавските градове в Силистра взема дейно участие в него. По случай 90-годишнината на Читалище ”Доростол” през 1960 година то е обявено за образцово и получава висока Държавна награда - Орден”Кирил и Методий”-1-ва степен. През 1965 год. е основан детски хор „Дунавски славеи” с диригент Стоян Чешмеджиев, който за кратък период става един от представителните състави на Читалището. На проведения през 1976 год. Пети международен събор на хоровете от крайдунавските градове детски хор “Дунавски славеи” се представя отлично. От тази дата под диригентсвото на Любомир Павлов започват и техните международни изяви в Италия, Чехия, Русия и др. От 1966 год. към Читалището е създаден Ансамбъл за народни песни и танци „Силистра” с ръководители Станю Бенев и Стоил Енчев, В творческия живот на ансамбъла се вписват се вписват много награди, чуждестранни турнета, участия в престижни международни фестивали и заемане на първи места в тях. За да има приемственост в творческата дейност на ансамбъла през 1977 год. е създаден Детския фолклорен ансамбъл „Добруджанче” с художествен ръководител Николинка Филипова и Станю Бенев. По-късно в годините негов художествен ръководител става Иван Иванов, а от 1989 год. негов главен худпжествен ръководител е Йордан Филипов. Много е богата творческата биография на ансамбъла. Децата участват в много национални и международни фестивали в Русия, Турция, Румъния, Унгария, прави турнета в Германия, Франция, Чехия. През 1994 год. ДФА ”Добруджанче”е съорганизатор и участник в провеждащия се в града ни Международен детски фестивал ”Утрешният мир започва с днешното приятелство. Тук трябва да отделим и заслужено място на Духовия оркестър, без който не е минал нито един празник в града ни. Оркестрантите от оркестъра са обучили много млади таланти. Сега в Читалището освен двата Ансамбъла, хор „Седянка”, работят и два състава за стари градски песни „Златна есен” и „Ретро”, три състава за автентичен фолклор и Детска школа по изкуства. Съставите на Читалището участват във всички инициативи посветени на годишнини, Републикански фестивали, престижни международни фестивали, където защитават достойно своето име като завоюват винаги първите места. В тези бурни и динамични години Народно Читалище „Доростол” запази своя авторитет на важен културен институт,съхраняващ традициите и търсещ новаторство. 2005 год. е юбилейна за Читалище”Доростол”- създадено през XIX век, живяло в XX век и продължаващо да твори в XXI - ви век. Снимки от дейността през годините на читалище "Доростол" можете да видите в специалната галерия за читалището
http://www.starasilistra.com/galeria.php?id=23

facebook