Нов полъх в художествен самодеен ансамбъл при читалище „Доростол“
Автор:
Т. АКРАБОВ, в-к "Силистренска Трубуна"
1956 г.

хор “Седянка”

1962 г.

Нов полъх се чувствува сред членовете на представителния художествен самодеен ансамбъл при читалище „Доростол“ в града. Заживя се пълен и творчески живот от известно време за ръководител на представителния самодеен ансамбъл дойде младият и талантлив диригент Неделчо Кисимов, възпитаник на Държавната музикална консерватория. Той е работлив и амбициозен. Едновременно репетира с хора и оркестъра, а отделно прави репетиции и със симфоничния оркестър. Задачата му е да издигне на по-голяма висота художественото и музикално майсторство на ансамбъла. Самият той е крайно доволен от старанието, умението и амбицията на хористите и оркестрантите, от тяхната съзнателна дисциплина. За още по-голям и реален успех на ансамбъла ще са необходими някои грижи, които за сега не се полагат. Ще е нужно ръководството на читалището да намери начините, чрез които да осигури по-голяма морална и материална подкрепа на хористите и оркестрантите, да чувствува успеха на ансамбъла като свой успех, неговите нужди като свои нужди, Художествената самодейност е част от комунистическото превъзпитание на трудещите се. Тя трябва да бъде цел на всички ни, да не гледаме на нея като на нещо откъснато от масово-политическата работа, да не я оставяме на самотек. За максималното развитие на музикалните дарования на членовете на ансамбъла ще са необходими съответни условия. Ние не се съмняваме, че нашите отговорни другари в града ще намерят време и ще положат необходимите грижи за укрепването на художествения самодеен ансамбъл при читалището, което ще бъде радост за всички ни. 

facebook